Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening aan u snel en eenvoudig te laten verlopen. En om u te informeren over andere producten en diensten van Pro-Webhosting.nl . – indien u daarop prijs stelt.

Waarom uw gegevens?

Uw gegevens hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. Pro-Webhosting.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bedrijfsvoering, het verlenen van diensten

  • Bij het plaatsen van een bestelling, vragen we om uw gegevens om de bestelling mogelijk te maken, alsmede om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. Hiervoor vragen we om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Deze gegevens worden daarnaast ook gebruikt voor belangrijke meldingen omtrent uw producten, waaronder de verlenging en afsluiting daarvan.
  • In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaren wij tevens uw betaalgegevens.

Worden uw gegevens aan derden ter beschikking gesteld?

Nee. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Pro-Webhosting.nl te vallen. Wij zullen uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Inzage en Correctie van uw gegevens

U heeft recht op inzage in en correctie van uw gegevens. Vragen om inzage en correctie in uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Pro-Webhosting.nl
Schansburg 47
8401 SB – Gorredijk

Of per mail naar: support@pro-webhosting.nl

Aanpassen privacyverclaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.